Astralis fortsætter væksten: Første positive driftsresultat

Astralis fortsætter væksten: Første positive driftsresultat

Astralis fortsætter væksten: Første positive driftsresultat

Bestyrelsen for Astralis A/S godkendte i dag årsrapporten for 2022, dækkende perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022.

Resumé:

- Nettoomsætningen steg til DKK 87,5 millioner i 2022 fra DKK 75,0 millioner i 2021. Dette var inden for de økonomiske forventninger angivet i selskabsmeddelelse nr. 2-2022 på DKK 85-90 millioner.

- EBITDA på DKK 2,6 millioner i 2022 blev forbedret fra 2021EBITDA på DKK -7,9 millioner. Det var i tråd med de økonomiske forventninger påDKK 0 til 5 millioner.

- Resultatet blev DKK -9,7 millioner., hvor afskrivningen afkøbesummen relateret til 2019-opkøb af holdene alene udgør DKK -7,2 millioner.

Forventninger til 2023

De økonomiske mål for Astralis for regnskabsåret, der slutter 31. december 2023, er en nettoomsætning i intervallet mellem DKK 85 millioner - DKK 90 millioner, hvilket er på linje med 2022, og en EBITDA i området mellem DKK 0 millioner. og DKK 5 millioner.

Meget tilfredsstillende

Anders Hørsholt, administrerende direktør Astralis A/S:

- I 2022 konsoliderede vi vores forretning omkring vores stærkeste vækstområder, og i et udfordrende år i et marked i konstant forandring, høj inflation, forsyningsusikkerheder, krig i Europa og en omstrukturering af performance-organisationen omkring vores teams, er den positive udvikling afvores forretning og opfyldelse af vores ambitiøse finansielle mål meget tilfredsstillende.

- Resultaterne bekræfter vores strategi om at bygge en stærkforretning op omkring vores esports aktiviteter, digitalt og fysisk, og de bekræfter, at vi kan indfri forventningerne til vækst, også i perioder med blandede resultater for vores hold og fokus på en modernisering af vores organisation.

- Vi ser en fortsat vækst i vores indtægter og selv med investering i spillere og organisationen har vi formået at fastholde omkostningsniveauet. Det er selvfølgelig meget positivt og et resultat af det store arbejde der gøres af vores dedikerede og dygtige medarbejdere.

- Udfordringerne i markedet forventes at fortsætte i 2023,men med den et markant stærkere Counter-Strike set-up og hold, nye digitale tiltag og fortsat vækst i vores detailhandelsben har vi et solidt udgangspunkt, og vi forventer at gentage det positive EBITDA i 2023.

- Jeg vil gerne takke alle i vores organisation for deres utrættelige arbejde og bidrag til den fortsatte positive udvikling af vores forretning, som vi alle kan være stolte af. Vi har store forventninger til det kommende år – på og uden for serveren, slutter Hørsholt.

Den fulde årsrapport kan læses her.