astralis education

vores mission

Gennem formidlingsarbejde ønsker vi at højne forståelsen for gaming og esport samt det potentiale, det digitale univers har som læringsplatform og grobund for positive fællesskaber.

Vi vil kvalificere voksne til at kunne arbejde med gaming og esport. Derudover vil vi gerne tage et socialt ansvar på en række områder i civilsamfunde vedr. diversitet, hadtale og ikke mindst unges trivsel m.fl.

astralis education

socialt ansvar

Sammen med NGO’er, videnscentre og kommuner tager vi ansvar på områder som sexisme, hadtale, trivsel, udsathed m.fl.

Digital respekt

For at fremme positive digitale fællesskaber samarbejder vi med Instituttet for Menneskerettigheder og Center for Digital Pædagogik.

Sammen med 10 foreninger rejser vi rundt i Danmark for at skabe mere lige adgang til gaming og sætte fokus på ligestilling samt sikre trygge digitale miljøer for unge.

læs mere

Esport for alle

Astralis, Muskelsvindfonden og Handicapformidlingen samarbejdede i 2023 om et gaming-event, med målet om at fremme inkluderende gaming-fællesskab.

Arrangementet inkluderede både hyggelige gamingoplevelser og initiativer samt intens esport, hvor højdepunktet var en showkamp mellem ”4wheelers” og spillere fra Astralis women og talent.

læs mere

Tal ordentlgt

Astralis og Amnesty International Danmark lancerer en kampagne mod online-offensiv adfærd i gaming for at skabe et sikkert og indbydende rum. Sammen vil de bekæmpe hadefulde udtalelser, racisme og sexisme i online spil.

"Amnesty Challenge"- værkstedsbanen i CS:GO er en del af initiativet, rettet mod elever i 8. til 10. klasse og fremmer forståelse for ligestilling og menneskerettigheder.

læs mere
jobskabelse

gamingvejleder

Sammen med kommuner og virksomheder hjælper vi ledige i meningsfyldte beskæftigelses- og aktiveringstilbud.

astralis education

uddannelse og fritid

Astralis Educational besidder mange års erfaring medopkvalificering og uddannelse ift. hvordan gaming, esport og digitale værktøjer kan anvendes til struktureret arbejde med udvikling af kompetencer inde og udenfor spillet.

Dette kan både være i skole-, fritids-, forenings- eller andet regi.

aof

Astralis Educational er meldt ind som en del af oplysningsforbundet AOF Danmark og har en plads i hovedbestyrelsen.

Formålet her er at have en aktiv rolle i at udvikle borgernes digitale kompetencer, så de kan forstå og evaluere information fra digitale kilder, og dels at oplyse og uddanne forældre og fagpersoner, mhp. at de får en mere nuanceret forståelse af børns digitale liv, gaming-vaner, online kultur og sikkerhed.

læs mere

cfu

Som en del af samarbejdet med det danske skolesystem besøgte 19 undervisere Astralis Nexus den 7. juni til workshopdag med Center for Undervisningsmidler og Astralis.

Samarbejdet med CFU har fokus på udbydelse af kurser med fokus på hvordan faciliteret gaming kan anvendes i en undervisningskontekst i skole- og fritidsområdet.

læs mere

vuc

VUC Storstrøm har i samarbejde med Astralis lanceret et nyt tiltag, der skal hjælpe elitesportsudøvere indenfor esport med at få en ungdomsuddannelse.

Uddannelsen bygger på HF-enkeltfag via fjernundervisning, og vil blive tilpasset den enkelte spillers trænings- og turneringsplan.

læs mere

foredrag

Vi bliver ofte taget med som indspark, når det handler omesport, gaming og ungdomskultur og har været med rundt i arenaer sombiblioteker til forælderaftener, private erhverv til ”gå-hjem møder”, universiteter som gæsteunderviser mm.

Fælles er gennemgående temaer om atbelyse ungdomskulturen, potentialer og skyggesider i gaming og det digitale,samt hvordan vi mindsker den digitale kløft mellem generationerne.

skole- og fritid

Vi har løbende besøg af skoler og fritidsinstitutioner iNexus og har samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Københavns kommune.

Vi er yderligere med i programmet Coding Class, hvor vi sammen medfolkeskoleklasser laver kodningsprojekter og vil gerne være med til atsynliggøre, hvordan man komme til at arbejde med gaming og esport eller hvordandigitale kompetencer trænes i spiltitler og har relevans for det modernearbejdsmarked.

education teamet

sofus bynge
specialkonsulent

Sofus Bynge har i mere end 10 år arbejdet med esport, gaming og digitale kulturer.

Han er uddannet fra Copenhagen Business School med speciale i esport og digital forbrugerkultur, og har siden hen arbejdet med uddannelse og opkvalificering.

Med erfaring fra DGI, Esport Danmark, og en række uddannelsesinstitutioner, har Sofus bred erfaring med kultur, undervisning og socialt arbejde.

asger ravn nissen
specialkonsulent

Asger har uddannelsesbaggrund inden for idrætsportspsykologi og arbejdede oprindeligt med elitefodbold i Brøndby Masterclass, før esporten for alvor gjorde sit indtog på den danske scene.

Gennem de sidste 6 år har han arbejdet med at opbyggeesportmiljøer i Brøndby IF, DGI, TAGA, HYDR esport, DBU og Tricked Esport, hvor målgruppen har spændt fra breddespillere, til professionelle atleter til specialgrupper med autisme.

Det fælles overordnede fokus er, hvordan man arbejder med individer, teams og kompetenceudvikling i en gaming- og esport kontekst.